Plate Count Agar( Standard method agar)

1.050.000,0

Plate Count Agar( Standard method agar)

  1. Mã code: M091-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Hãng Himedia
  6. Mỗi lần 23.5G cho 1lit môi trường

2 in stock