Plate Count Agar( Standard method agar)

990.000

Plate Count Agar( Standard method agar)

  1. Mã code: M091-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Hãng Himedia
  6. Mỗi lần 23.5G cho 1lit môi trường

5 in stock

Description

Hits: 585

Plate Count Agar( Standard method agar)

Plate Count Agar(PCA) là môi trường công thức được sử dụng để đếm vi sinh vật gián tiếp. Các bước thực hiện như sau: ta lấy mẫu vi sinh vật pha loãng đến nồng độ /10 sau nhiều lần. Sau đó dùng pipet tự động hút 1 ml dịch pha loãng đưa vào môi trường PCA, sau đó dùng que trải thủy tinh, trải đều khắp mặt thạch cho đến khi mặt thạch khô. Lúc này mỗi tế bào sẽ nằm ở một vị trí riêng biệt, tại mỗi vị trí sẽ hình thành nên một khuẩn lạc. Ta đếm số khuẩn lạc rồi tính toán ngược lại, ta sẽ ra được số lượng vi sinh vật ban đầu có trong mẫu vật.

Thành phần:

Ingredients Gms / Litre Tryptone 5.000 Yeast extract 2.500 Dextrose (Glucose) 1.000 Agar 15.000 Final pH ( at 25°C) 7.0±0.2

 

Tham khảo thêm: 

 

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Plate Count Agar( Standard method agar)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *