Platinum Standard for ICP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Platinum Standard for ICP (TraceCERT®, 1000 mg/L Pt in hydrochloric acid)

  1. Mã code: 19078-100ML
  2. Quy cách: 100ML
  3. grade certified reference material TraceCERT®
  4. Nồng độ: 1000 mg/L Pt in hydrochloric acid
  5. Ứng dung: ICP và AAS
  6. format single component solution
  7. Hãng Supelco/ Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia