Platinum Standard for ICP

Liên hệ để báo giá

Platinum Standard for ICP (TraceCERT®, 1000 mg/L Pt in hydrochloric acid)

  1. Mã code: 19078-100ML
  2. Quy cách: 100ML
  3. grade certified reference material TraceCERT®
  4. Nồng độ: 1000 mg/L Pt in hydrochloric acid
  5. Ứng dung: ICP và AAS
  6. format single component solution
  7. Hãng Supelco/ Sigma Aldrich
🌸 Freeship cho đơn hàng > 1 triệu