Polyethylenimine, branched

Polyethylenimine, branched (average Mw ~25,000 by LS, average Mn ~10,000 by GPC, branched)

 1. Mã code: 408727-
 2. Mã cas: 9002-98-6
 3. Quy cách: 100ml, 250ml, 1L
 4. Công thức: H(NHCH2CH2)nNH2
 5. mol wt average Mn ~10,000 by GPC average Mw ~25,000 by LS
 6. impurities ≤1% water
 7. refractive index n20/D 1.5290
 8. vĐộ nhớt 13,000-18,000(50 °C)
 9. Nhiệt độ sôi 250 °C (lit.)
 10. Mật độ: 1.030 g/mL tại 25 °C
 11. Hãng Sigma Aldrich