Polytetrafluoroethylene Preparation

Polytetrafluoroethylene Preparation (60 wt % dispersion in H2O)

  1. Mã code: 665800
  2. Mã cas: 9002-84-0
  3. Quy cách: 100m, 500ml
  4. Tên gọi khác: PTFE dispersion
  5. Linear Formula (CF2CF2)n
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Hãng Sigma Aldrich