Polyvinylpyrrolidone (average mol wt 40,000)

Polyvinylpyrrolidone (average mol wt 40,000)

  1. Mã code: PVP40
  2. Mã cas: 9003-39-8
  3. Quy cách: 50G, 100G, 500G, 1KG, 5KG
  4. Linear Formula (C6H9NO)n
  5. dạng bột
  6. mol wt average mol wt 40,000
  7. viscosity number 29-32(lit.)
  8. Ứng dụng trong nông nghiệp, nuôi cấy mô thực vật
  9. Hãng Sigma Aldrich