Potassium dicyanoaurate(I) - Hóa Chất Thí Nghiệm

Potassium dicyanoaurate(I)

Potassium dicyanoaurate(I) 98%

  1. Mã code: 298115-5G
  2. 13967-50-5
  3. Độ tinh khiết: 98%
  4. Quy cách: 5G
  5. density 3.45 g/mL at 25 °C(lit.)
  6. Dạng rắn
  7. Hãng Sigma Aldrich

Description

Hits: 8

Potassium dicyanoaurate(I)

Kali dicyanoaurate (I) có thể được sử dụng làm chất điện phân để sản xuất dây nano vàng.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Potassium dicyanoaurate(I)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *