Potassium dicyanoaurate(I)

Potassium dicyanoaurate(I) 98%

  1. Mã code: 298115-5G
  2. 13967-50-5
  3. Độ tinh khiết: 98%
  4. Quy cách: 5G
  5. density 3.45 g/mL at 25 °C(lit.)
  6. Dạng rắn
  7. Hãng Sigma Aldrich