Potassium dicyanoaurate(I)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Mã code: 298115-5G
  • Cas 13967-50-5
  • Quy cách: 5G
  • Độ tinh khiết: 98%
  • density 3.45 g/mL at 25 °C(lit.)
  • Dạng rắn
  • Hãng Sigma Aldrich

Thông báo Himedia