Potassium Dihydrogen Phosphate KH2PO4

95.000,0

Potassium Dihydrogen Phosphate KH2PO4

  1. Mã cas: 7778-77-0
  2. Quy cách: 500G
  3. Tên gọi khác: kali photphat monobasic
  4. Molecular weight KH2PO4 = 136.09
  5. Dạng tinh thể màu trắng
  6. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

10 in stock