Potassium Dihydrogen Phosphate for Analysis

1.050.000,0

Potassium Dihydrogen Phosphate (KH2PO4)

  1. Mã code: 1048731000
  2. CAS:  7778-77-0
  3. Quy cách: 1KG
  4. Molecular weight KH2PO4 = 136.1
  5. Assay > 98 %
  6. Hãng Merck Đức
  7. Xem thêm: MgSO4
  8. Tham khảo: K2HPO4

4 in stock