Potassium Hydroxide, Extra Pure

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Potassium Hydroxide, Extra Pure

  1. Code: P/5600/60
  2. CAS: 1310-58-3
  3. Quy cách: 1KG
  4. Công thức hóa học: KOH
  5. Màu trắng
  6. Formula Weight 56.11g/mol
  7. Dạng rắn, tan trong nước
  8. Bảo quản nhiệt độ phòng
  9. Hãng Fisher Mỹ

còn 2 hàng

Thông báo Himedia