Potassium Hydroxide, Extra Pure

0,0

Potassium Hydroxide, Extra Pure

  1. Code: P/5600/60
  2. CAS: 1310-58-3
  3. Quy cách: 1KG
  4. Công thức hóa học: KOH
  5. Màu trắng
  6. Formula Weight 56.11g/mol
  7. Dạng rắn, tan trong nước
  8. Bảo quản nhiệt độ phòng
  9. Hãng Fisher Mỹ
  10. Tham khảo NaOH

2 in stock