Potassium Iodide 99.5%, Certified AR for Analysis

0,0

Potassium Iodide 99.5%, Certified AR for Analysis

  1. Mã code: P/5880/53
  2. Mã CAS: 7681-11-0
  3. Quy cách: 500G
  4. Công thức hóa học: C3H8O3
  5. Formula Weight 166g/mol
  6. Boiling Point 1330°C
  7. Melting Point 680°C
  8. pH 6 to 8
  9. Màu trắng, dạng rắn.
  10. Hãng Fisher Mỹ

1 in stock