Potassium sulphate, Extra pure

350.000

Potassium sulphate, Extra pure

  1. Mã code: GRM404-500G
  2. Mã CAS: 7778-80-5
  3. Quy cách: 500g
  4.  Molecular formula: K2SO4
  5. Molecular Weight 174.26
  6. Dạng rắn
  7. Trữ nhiệt độ phòng
  8. Hãng Himedia ẤN ĐỘ

5 in stock