Potassium sulphate, Extra pure

350.000,0

Potassium sulphate, Extra pure

  1. Mã code: GRM404-500G
  2. Mã CAS: 7778-80-5
  3.  Molecular formula: K2SO4
  4. Molecular Weight 174.26
  5. Dạng rắn
  6. Trữ nhiệt độ phòng
  7. Hãng Himedia ẤN ĐỘ

5 in stock