Potato Dextrose Broth (PDB)

1.250.000

Potato Dextrose Broth (PDB)

  1. Mã code: M403-500G
  2. Quy cách: 500G
  3. Dạng bột
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Hãng Himedia
  6. Tham khảo môi trường PDA

3 in stock