Pronase from Streptomyces griseus (Roche)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Code: 10165921001 1G
Code: 11459643001 5G
Không tiệt trùng
~7,0 đơn vị/mg protein (ở 40°C với casein là chất nền, pH 7,5, tương đương với khoảng 1270 PU/mg hoặc khoảng 25 PUK/mg.)
Dạng bột đông khô
pH tối ưu 7.0-8.0
Khoảng pH 6.0-9.0
Trữ 2-8°C
Hãng Roche

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia