Proteinase K from Tritirachium album

Proteinase K from Tritirachium album (lyophilized powder, ≥30 units/mg protein)

 1. Mã code: P6556
 2. Mã cas: 39450-01-6
 3. Quy cách: 5mg, 10mg, 25mg, 100mg, 500mg, 1G
 4. Tên gọi khác: Endopeptidase K
 5. Dạng bột đông khô
 6. mol wt 28.93 kDa
 7. Độ tan H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
 8. foreign activity Dnase ≤30 Kunitz units/mg solid RNase ≤0.003 Kunitz units/mg solid
 9. Hình thức ship: wet ice
 10. Nhiệt độ lưu trữ: −20°C
 11. Hãng Sigma Aldrich
Category: Tag: