Putrescine HCl >98%

(đánh giá) 0 đã bán

750.0003.800.000 chưa VAT

  • Code: P0927
  • CAS number 333-93-7
  • Molecular weight C4H12N2.2HCl = 161.1
  • Assay > 98 %
  • 1,4-Diaminobutane Dihydrochloride
  • Tan trong nước
  • Trữ nhiệt độ phòng
  • Hãng Duchefa, Hà Lan

Thông báo Himedia