Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 250 µm- Retsch

Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 250 µm (ASTM E11)

  1. Mã code: 60.132.000250
  2. Kích thước: 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 250 µm
  3. Chất liệu thép không gỉ
  4. Hãng Retsch Đức