Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 300 µm – Retsch

Rây sàng (Sieve) 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 300 µm (ASTM E11)

  1. Mã code: 60.132.000300
  2. Kích thước: 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 300 µm
  3. Làm từ thép không gỉ
  4. Hãng Retsch Đức