Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm- Retsch

Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm (ISO 3310-1)

  1. Mã code: 60.131.000400
  2. Quy cách: 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm
  3. Làm bằng thép không gỉ
  4. Hãng Retsch Đức