Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm- Retsch

Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm (ISO 3310-1)

  1. Mã code: 60.131.000400
  2. Quy cách: 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm
  3. Làm bằng thép không gỉ
  4. Hãng Retsch Đức

Description

Hits: 5

Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm (ISO 3310-1)

  • Các rây sàng RETSCH đã được chứng minh tốt bao gồm một khung sàng bằng thép không gỉ, chắc chắn, có độ ổn định cao cho kết quả sàng đáng tin cậy.
  • Đặc biệt chú ý đến các yêu cầu cụ thể của lưới, vải sàng được nối chính xác vào khung và được căng. Từng sàng rây RETSCH (60.132.000400) được khắc tên bằng lazer, rất rõ ràng và thẩm mỹ.

Tham khảo các thông số sàn rây khác:

1 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 150 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No.: 60.132.000150
2 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 250 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.000250
3 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 300 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.000300
4 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm (ISO 3310-1) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.131.000400
5 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 500 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.000500
6 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 600 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.000600
7 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 710 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.000710
8 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 800 µm (ISO 3310-1) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.131.000800
9 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 850 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.000850
10 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 900 µm (ISO 3310-1) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.131.000900
11 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 1000 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.001000
12 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 1180 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.001180
13 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 1400 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.001400
14 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 1600 µm (ISO 3310-1) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.131.001600
15 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 1700 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.001700
16 Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 2360 µm (ASTM E11) ·       Hãng sản xuất: RETSCH – Đức ·       Item. No: 60.132.002360

Sản phẩm liên quan:

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Rây sàng 200 mm Ø x 50 mm, lỗ 400 µm- Retsch”

Your email address will not be published. Required fields are marked *