Riboflavine (Vitamin B2)

650.000,0

Riboflavin (Vitamin B2)

  1. Mã code: R0613.0025
  2. Mã CAS: 83-88-5
  3. Quy cách: 25G
  4. Molecular weight C17H20N4O6 = 376.4 Assay > 97 %
  5. Hãng Duchefa Hà Lan

2 in stock