Sabouraud Dextrose Broth/Agar

(đánh giá) 0 đã bán

650.0001.050.000 chưa VAT

Thường được mua cùng:
1 × Violet Red Bile Agar

còn 3 hàng

1.100.000 chưa VAT
1 × MacConkey Agar

còn 4 hàng

1.200.000 chưa VAT
1.050.000 chưa VAT

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia