Salicylic acid (Pharmaceutical Secondary Standard)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Salicylic acid (Pharmaceutical Secondary Standard)

  1. Mã code: PHR1013-1G
  2. Mã cas: 69-72-7
  3. Molecular weight 2-(HO)C6H4CO2H =138.12
  4. Chuẩn: pharmaceutical secondary standard, certified reference material
  5. Phù hợp: HPLC
    Nhiệt độ sôi:  211 °C (lit.)
  6. Nhiệt độ nóng chảy:  158-161 °C (lit.)
  7. Hãng Sigma Aldrich

 

Thông báo Himedia