Saponin Quillaja sp.

Saponin Quillaja sp.( Sapogenin content 20-35 %)

  1. Mã code: S4521
  2. Mã cas :8047-15-2
  3. Quy cách: 10G, 25G
  4. Mô tả: non-ionic
  5. Thành phần: Sapogenin content, 20-35%
  6. Ứng dụng: HPLC, định lượng protein
  7. sulfated ash ≤10%
  8. Hãng Sigma aldrich