Silicon Standard for ICP

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Silicon Standard for ICP (TraceCERT®, 1000 mg/L Si in NaOH)

  1. Mã code:15747-100ML
  2. Quy cách: 100ML
  3. grade certified reference material TraceCERT®
  4. Nồng độ: 1000 mg/L Si in NaOH
  5. Ứng dụng: ICP và AAS
  6. format single component solution
  7. Hãng Supelco / Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia