Silver Nitrate cryst. extra pure Ph Eur,BP,USP.

Liên hệ để báo giá

Silver Nitrate cryst. extra pure Ph Eur,BP,USP.

 1. Mã code: 101510
 2. CAS: 7761-88-8
 3. Quy cách: 100G
 4. Molar mass: 169.87 g/mol
 5. Boiling point 444 °C (1013 hPa) (decomposition)
 6. Density 4.35 g/cm3 (20 °C)
 7. Melting Point 212 °C
 8. pH value 5.4 – 6.4 (100 g/l, H₂O, 20 °C)
 9. Bulk density 2350 kg/m3
 10. Solubility 2160 g/l
 11. Hãng Merck Đức

Hết hàng

Freeship cho đơn hàng > 1 triệu