Sodium Benzoate BioXtra, ≥99.5%

Sodium Benzoate BioXtra, ≥99.5%

 1. Mã code: B3420-1KG
 2. Mã cas: 532-32-1
 3. Quy cách: 1KG
 4. Tên gọi khác: Benzoic acid sodium salt
 5. Molecular Weight C6H5COONa  =144.10
 6. Dòng sản phẩm: Bioextra, độ tinh khiết >99.5%
 7. impurities: ≤0.0005% Phosphorus (P) ≤0.1% Insoluble matter
 8. mp >300 °C (lit.)
 9. solubility H2O: 1 M, clear, colorless
 10. anion traces chloride (Cl-): ≤0.05% sulfate (SO42-): ≤0.05%
 11. cation traces Al: ≤0.0005% Ca: ≤0.01% Cu: ≤0.0005% Fe: ≤0.0005% K: ≤0.10% Mg: ≤0.005% NH4+: ≤0.05% Pb: ≤0.001% Zn: ≤0.0005%
 12. Hãng Sigma Aldrich Mỹ