Sodium Borohydride NaBH4 99%

0,0

Sodium Borohydride NaBH4 99%

  1. Mã code: 20005
  2. Mã CAS: 16940-66-2
  3. Quy cách: 100G; 500G
  4. Tên gọi khác: Sodium tetrahydroborate
  5. Độ tinh khiết 99%
  6. Dạng bột
  7. Bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Hãng Acros Organics