Sodium Hydride (60 % dispersion in mineral oil)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Sodium Hydride (60 % dispersion in mineral oil)

  1. Mã code: 452912-100G
  2. Mã cas: 7646-69-7
  3. Quy cách: 100G, 500G, 1KG, 2KG, 5G
  4. Molecular Weight NaH = 24.00
  5. Dạng bột
  6. mp  800 °C (dec.) (lit.)
  7. Hãng Sigma ALdrich

Thông báo Himedia