Sodium hydrogen Carbonate NaHCO3

80.000,0

Sodium hydrogen Carbonate

  1. Mã cas: 144-55-8
  2. Quy cách: 500G
  3. Molecular Weight NaHCO3 = 84.01
  4. Dạng bột tinh thể màu trắng
  5. Xuất xứ: Xilong Trung Quốc

2 in stock