Sodium Hydrosulfite (technical grade)

Sodium Hydrosulfite (technical grade)

  1. Mã code: 157953
  2. Mã cas: 7775-14-6
  3. Quy cách: 5G, 100G, 500G, 1KG, 2KG
  4. Tên gọi khác: Sodium dithionite, Sodium hypodisulfite
  5. Molecular Weight NaO2SSO2Na =174.11
  6. Tan trong nước
  7. bảo quản nhiệt độ phòng
  8. Hãng Sigma Aldrich