Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Pellets, meets analytical specification of Ph.Eur., BP

650.000

Sodium Hydroxide, Certified AR for Analysis, Pellets, meets analytical specification of Ph.Eur., BP

 1. Mã code: S/4920/60
 2. Mã cas: 1310-73-2
 3. Quy cách: 1KG
 4. ĐÓng gói trong chai nhựa
 5. Công thức hóa học: NaOH
 6. Formula Weight 40g/mol
 7. Boiling Point 1390°C
 8. pH 14
 9. Dạng rắn
 10. Trữ nhiệt độ phòng
 11. Hãng Fisher Mỹ
 12. Tham khảo KOH

2 in stock