Sodium Hydroxide – Natri Hydroxit- NaOH

(đánh giá) 1 đã bán

50.000750.000 chưa VAT

Sodium Hydroxide – Natri Hydroxit- NaOH

  • CAS: 1310-73-2
  • CTHH: NaOH

Thông báo Himedia