Sodium Nitrite NaNO2 Wako

Sodium Nitrite NaNO2 Wako

  1. Mã code: 195-02562
  2. Mã cas: 7632-00-0
  3. Quy cách: 25G
  4. Assay: 99.8%
  5. Tan trong nước
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Dạng bột màu trắng vàng
  8.