Soya Peptone

(đánh giá) 0 đã bán

750.0002.500.000 chưa VAT

  • Code: S1330
  • CAS number 73049-73-7
  • NaCl < 1.0 %
  • Tổng nitơ (TN) 9.0 – 10.5 %
  • Amino nitrogen (AN) 2.5 – 3.5 %
  • Tan trong nước
  • Trữ nhiệt độ phòng
  • Hãng Duchefa, Hà Lan

Thông báo Himedia