Streptozocin ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder

0,0

Streptozocin ≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder

 1. Mã code: S0130
 2. Quy cách: 100mg
 3. Mã CAS: 18883-66-4
 4. Thích hợp: HPLC
 5. Dạng bột
 6. Màu: white to light yellow
 7. Mode of action: DNA synthesis | interferes
 8. originator Pfizer
 9. Bảo quản: -20oC
 10. Hãng Sigma Aldrich
 11. Tham khảo giá Alloxan monohydrate 98%

2 in stock