Sucrose BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.5% (GC)

Sucrose BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture, ≥99.5% (GC)

 1. Mã code: S1888-500G
 2. Mã cas: 57-50-1
 3. Quy cách: 500G
 4. Tên gọi khác: α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-D-Glucopyranosyl β-D-fructofuranoside, β-D-Fructofuranosyl-α-D-glucopyranoside, D(+)-Saccharose, Sugar
 5. Molecular Weight C12H22O11 =342.30
 6. Nguồn gốc sinh học: từ cây mía đường
 7. product line BioReagent
 8. assay ≥99.5% (GC)
 9. Dạng tinh thể
 10. Ứng dụng trong nuôi cấy côn trùng
 11. Thích hợp: nuôi cấy tế bào động vật, người
 12. NHiệt độ nóng chảy: 185-187 °C (lit.)
 13. Tính tan H2O: 500 mg/mL
 14. Bảo quản nhiệt độ phòng
 15. Hãng Sigma ALdrich