Sulfuric Acid (1+2) 47%

Sulfuric Acid (1+2) 47%

  1. Mã code: 193-08705
  2. Mã cas: 7664-93-9
  3. Quy cách: 500ml
  4. Assay: 46-48%( titration)
  5. Molecular Weight H2SO4 : 98.08
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Hãng Wako Nhật Bản