Sulfuric Acid Min 95% for analysis

Sulfuric Acid 95%

  1. Mã code: S/9240/PB15
  2. CAS: 7664-93-9
  3. Quy cách: 1L
  4. Công thức: H2SO4
  5. Assay 95%
  6. Bảo quản nhiệt độ phòng
  7. Thuộc nhóm: Mua bán có kiểm soát
  8. Hãng Fisher Mỹ