Tannic acid (ACS reagent)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

  • Code: 403040
  • Cas: 1401-55-4
  • Quy cách: 50G, 100G, 500G
  • Tên khác: Tannin, Gallotannin
  • mp 218 °C (lit.)
  • cation traces Zn: ≤0.005%
  • heavy metals: ≤0.003%
  • Hãng Sigma Aldrich

Thông báo Himedia