Than Hoạt Tính Trung Quốc

Than hoạt tính

  1. Mã cas: 7440-44-0
  2. Quy cách: 500G
  3. Tên gọi khác: Than hoạt tính, than hoạt bột, AC
  4. Xuất xứ: Xilong hoặc Sơn Đầu Trung Quốc