trans-β-Nitrostyrene >97% (Cas 5153-67-3)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Cas 5153-67-3
MW C8H7NO2 = 149.15
Boiling Point (°C):  250 – 260
Melting Point (°C): 56 – 58
Hãng Acros Organics

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia