Trichloro(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl)silane

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Code: 448931-10G
CAS Number: 78560-45-9
Quy cách 10G
Assay 97%
Synonym(s): Trichloro(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane, 1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl-trichlorosilane
MW CF3(CF2)5CH2CH2SiCl3 = 481.54
Bp 192 °C (lit.)
Hãng Sigma Aldrich

Các-hình-thức-thanh-toán