Trifluoroacetic Anhydride ≥99.0% (GC)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Trifluoroacetic Anhydride ≥99.0% (GC)

  • Code: 91719
  • Cas: 407-25-0
  • Quy cách: 10ml, 50ml
  • Assay ≥99.0% (GC)
  • Chất lượng: LiChropur™
  • Ứng dụng cho: GC/MS, GC
  • bp: 39.5-40 °C (lit.)
  • mp: −65 °C (lit.)
  • Bảo quản 2-8oC
  • Hãng Sigma Aldrich

Các-hình-thức-thanh-toán