Tris Base (Biotech Grade)

1.100.000

Tris Base (Biotech Grade)

  1. Mã code: TB0196
  2. Mã cas: 77-86-1
  3. Quy cách: 500G
  4. Bảo quản 18-25oC
  5. Hãng Biobasic

1 in stock

Category: Tag: