Tris-Borate-EDTA buffer (5x concentrate, suitable for electrophoresis)

(đánh giá) 0 đã bán

Liên hệ để báo giá

Tris-Borate-EDTA buffer (BioReagent, for molecular biology, 5x concentrate, DNase and RNase, none detected, powder blend, suitable for electrophoresis)

  1. Mã code: T7527
  2. Quy cách: 1L, 4L
  3. Grade: sinh học phân tử
  4. productline: BioReagent
  5. Dạng bột
  6. Không có DNase, RNase
  7. pH 8.1-8.5 (5 ×)
  8. Độ tan: water: 85.1 g/L, clear, colorless
  9. Thích hợp cho chạy gel
  10. Hãng Sigma Aldrich

CONTACT WITH SBC SCIENTIFIC

🌍 568/52 Lê Văn Việt, Long Thạnh Mỹ, Tp. Thủ Đức, Tp HCM
💌 info@sbc-vietnam.com
📱 0945677929

Thông báo Himedia