Tris-Borate-EDTA buffer

Tris-Borate-EDTA buffer

  1. Mã code: T4415-1L
  2. Quy cách: 1L
  3. Grade: Bioreagent
  4. impurities DNase and RNase, none detected
  5. Thích hợp cho điện di
  6. Dạng lỏng
  7. Hãng Sigma Aldrich