Tris hydrochloride, Cell culture tested

(đánh giá) 0 đã bán

850.000 chưa VAT

Tris hydrochloride, Cell culture tested

  1. Mã code: TC073-100G
  2. Mã CAS:  1185-53-1
  3. Tên gọi khác: TRIS HCl TRIS hydrochloride Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
  4. Màu trắng
  5. pKa at 20°C 8.3 ± 0.15
  6. Assay NLT 98.00%
  7. Hãng Himedia
  8. Tham khảo Tris Base

Còn 2 sản phẩm

Thông báo Himedia