Tris hydrochloride, Cell culture tested

750.000

Tris hydrochloride, Cell culture tested

  1. Mã code: TC073-100G
  2. Mã CAS:  1185-53-1
  3. Tên gọi khác: TRIS HCl TRIS hydrochloride Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride
  4. Màu trắng
  5. pKa at 20°C 8.3 ± 0.15
  6. Assay NLT 98.00%
  7. Hãng Himedia
  8. Tham khảo Tris Base

2 in stock

Description

Hits: 107

Tris hydrochloride (Tris HCl), Cell culture tested

Tris HCl có pKa là 8,08 ở 25 ° C và phạm vi pH là 7,0 đến 9.0 trùng với pH sinh lý của hầu hết sinh vật sống vì nó thường được sử dụng như một thành phần của dung dịch đệm trong sinh học, hóa sinh và ứng dụng sinh học phân tử.

Tris salt được sử dụng để kết tinh protein ở các giá trị pH khác nhau. Cả Tris base và Tris hydrochloride đều không cung cấp khả năng đệm đầy đủ. Nói chung hai người cần phải trộn lẫn với nhau để cung cấp một bộ đệm có độ pH từ 7 đến 9 để cung cấp bộ đệm đầy đủ.

Tham khảo bài viết: 

  1. Kỹ thuật điện di

 

Tham khảo thêm: 

 

Bình luận Facebook

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tris hydrochloride, Cell culture tested”

Your email address will not be published. Required fields are marked *