Trolox (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid - Hóa Chất Thí Nghiệm

Trolox (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid

2.300.000

(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid ( TROLOX)

  1. Mã code: 238813-1G
  2. Quy cách: 1G
  3. Assay: 97%
  4. mp: 187-189 °C (lit.)
  5. Lữu trữ ở: 2-8oC
  6. Tham khảo DPPH
  7. Tham khảo: IPTG

2 in stock

Categories: , Tag:

Description

Hits: 181

(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid ( TROLOX)

(±) -6-Hydroxy-2,5,7,8-tetrametylchromane-2-carboxylic axit (Trolox) đã được sử dụng trong 6-hydroxy-2,5,7,8-tetramethyl chromane-2-carboxylic axit tương đương  chất chống oxy hóa  (TEAC) để xác định tổng khả năng chống oxy hóa của các loài trái cây khác nhau.

(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid (Trolox) exhibits radical scavenging and antioxidant activities.

Facebook Comments

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Trolox (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid”

Your email address will not be published. Required fields are marked *