Trolox (±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid

2.300.000

(±)-6-Hydroxy-2,5,7,8-tetramethylchromane-2-carboxylic acid ( TROLOX)

  1. Mã code: 238813-1G
  2. Quy cách: 1G
  3. Assay: 97%
  4. mp: 187-189 °C (lit.)
  5. Lữu trữ ở: 2-8oC
  6. Hãng Sigma Aldrich Mỹ
  7. Tham khảo DPPH
  8. Tham khảo: IPTG

2 in stock