Tryptone, Certified (Casitose, Certified) CR014

1.600.000,0

Tryptone, Certified (Casitose, Certified)

  1. Mã code: CR014-500G
  2. Mã cas: 91079-40-2 
  3. Quy cách: 500G
  4. Dạng bột trắng hoặc vàng nhạt
  5. Tan trong nước
  6. pH 6.3 – 7.3
  7. Hãng Himedia

5 in stock