Tuýp ly tâm 2ml (microcentrifuge tube 2ml)

250.000

Tuýp ly tâm 2ml (microcentrifuge tube 2ml)

  1. Mã code: 80-0020
  2. Thể tích ống: 2ml
  3. Hộp: 500 cái
  4. Nhựa PP
  5. Nhiệt độ làm việc: -20℃—121℃
  6. Hãng Biologix Mỹ

2 in stock