Tween-20® Cell Culture Tested

550.000

Tween-20® Cell Culture Tested

  1. Mã code: TC287
  2. Mã CAS:  9005-64-5
  3. Quy cách: 100ml
  4. Bảo quản nhiệt độ phòng
  5. Hãng Himedia
  6. Tham khảo Tween 80
  7. Tham khảo Mercury(II) chloride (HgCl2)

5 in stock